Wat wij doen

Zonnepanelen

Bedrijfswagen

Onze bedrijfswagen is volledig professioneel ingericht op het monteren van zonnepanelen. Dankzij deze uitrusting kunnen wij snel de zonnepanelen bij u plaatsen.

Zonnepanelen

Voor zowel schuin als plat dak kunnen wij zonnepanelen monteren.

platdak

Zonnepanelen gemonteerd op plat dak. Wilt u ook investeren in zonnepanelen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij gebruiken Hanwha Q CELLS

Hanwha Q CELLS biedt een uitgebreid productenportfolio – van zonnepanelen en cellen tot complete systemen voor particuliere, industriële en commerciële dakinstallaties. Hanwha Q CELLS is de grootste in-house PERC cell producent en een van de grootste zonnepanelenfabrikanten ter wereld. Op dit moment is de jaarlijkse productiecapaciteit 8 GW. De producten van Hanwha Q CELLS worden ontwikkeld en zorgvuldig getest op het hoofdkantoor in Duitsland. 

Wij gebruiken Huawei systemen

Huawei innoveert en optimaliseert gedurende de gehele levenscyclus van PV-energieopwekking.
Dankzij de geavanceerde digitale, internet- en PV-technologie is onze slimme PV-oplossing FusionSolar efficiënt, eenvoudig te installeren, veilig en betrouwbaar, waardoor u een beter rendement kunt behalen met hogere opbrengsten en lagere onderhoudskosten.

Logo Huawei

Growatt omvormers

zonnepanelen

Lange levensduur

Omdat de Growatt omvormers geen transformator bevatten en geen ventilator hebben de Growatt omvormers een lange levensduur. De omvormer bevat geen bewegende delen dat betekent dus geen slijtage dus duurzaam.

Hoge efficiëntie

Growatt omvormers behoren tot één van de meest efficiënte omvormers in de wereld. 97 tot 98% van alle zonne-energie uit de zonnepanelen kan door de omvormer worden omgezet in stroom die aan het net wordt geleverd. Wij werken uitsluitend met goedgekeurde omvormers zodat de kwaliteit van energieopwekking hoog blijft.

zonnepanelen-delangetechniek

Geluidloos

Growatt omvormers zijn nagenoeg geluidsloos en daarom geschikt om bijvoorbeeld in huis te hangen.

Van der Valk Systemen

Snel monteren

Wij gebruiken veelvoudig het montagesysteem van Van der Valk. Onze ervaring is zeer positief over dit systeem mede dankzij de snelle montagetijd.

Robuust frame

Het frame is robuust en lichtgewicht en doorstaat alle weersomstandigheden.

zonnepanelen-delangetechniek

Ligging

Het systeem is zo ontworpen dat de ligging op de zon nagenoeg perfect is.

Zonnepaneel

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat, met behulp van fotovoltaïsche cellen in het paneel, een deel van de fotonen uit het zonlicht omgezet in elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Het op deze wijze opvangen en omzetten van zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd (PV van photovoltaic cell).[1] Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart en voor energieopwekking in afgelegen gebieden.

 

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Opbbouw

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht wordt elektrische spanning opgewekt tussen de lagen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Oudgrieks φῶς, phōs: licht, en volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 15 en 20%, waarbij de cellen met betere rendementen (nieuwere techniek) wel duurder zijn.

 

Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaatsvinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.

 

In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

 

De wijze waarop silicium is verwerkt bepaalt de kwaliteit van het paneel. Er zijn drie soorten, te weten: monokristallijn, polykristallijn en amorf (zoals hierboven al beschreven).

Soorten siliciumcellen

Monokristallijn: De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van monokristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement. Monokristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Deze panelen zijn duurder, maar hebben een hoger rendement per oppervlakte. De beste keuze voor het behalen van een maximale rendement en bij een beperkte ruimte.

Polykristallijn: In een polykristallijn zonnepaneel bevinden zich zonnecellen die bestaan uit meerdere grove kristallen. Een polykristallijne zonnecel vertoont een soort gebroken schervenpatroon. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een redelijk hoog rendement, hoewel minder rendement dan monokristallijne zonnepanelen. Wanneer er genoeg ruimte op een dak aanwezig is, is dit de beste keuze.

Amorf: In een dunne-filmzonnepaneel wordt amorf silicium gebruikt. Amorfe zonnepanelen bevatten geen kristallen maar poeder. Hierdoor zijn ze zeer buigzaam. De amorfe zonnepanelen geven het minste rendement van de drie. De prijs ligt wel een stuk lager, maar deze zonnecellen zijn minder geschikt voor toepassing in zonnepanelen.

Opbrengst

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:

De effectieve lichtinval: bij schuin invallend licht is de opbrengst kleiner.

Het seizoen: er is langer zonlicht in de zomer, de zon staat hoger aan de hemel en er is minder bewolking.

Rendement; het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Het rendement verschilt onder meer afhankelijk van het type zonnecel en de ouderdom.

Temperatuur; bij hoge temperaturen wordt minder vermogen opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met de hogere diodedoorlaatspanning (temperatuurcoëfficiënt −2 mV/°C) bij lagere temperatuur. Op een nominale PV-celspanning in het maximumvermogenspunt van 400 mV betekent dit ongeveer 5% daling van het geleverde vermogen voor elke 10 °C temperatuurstijging.

Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken, zijn er standaardcondities opgesteld: een instraling van 1000 W/m², waarvan het spectrum overeenkomt met het spectrum van zonlicht bij een luchtmassa van 1,5 (dit betekent dat het zonlicht een afstand door de atmosfeer heeft afgelegd die gelijk is aan anderhalf maal de gemiddelde dikte van de atmosfeer) en een celtemperatuur van 25 °C. Het maximale elektrische vermogen van een zonnepaneel onder deze condities wordt het piekvermogen genoemd en wordt geschreven als Wp (Wattpiek).

 

Afhankelijk van hoe zonnepanelen worden ingezet in een elektrische installatie kan de effectieve opbrengst lager zijn door verliezen in o.a. omvormers en opslagsystemen.

 

De PVWatts Calculator[2] van het National Renewable Energy Laboratory in de VS is een handig hulpmiddel om opbrengst te schatten.

 

Plaatsing op daken of op de grond

Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op daken of er kan gekozen worden om een gedeelte van de schaarse ruimte op te offeren voor de plaatsing van zonnepanelen. Het mag duidelijk zijn dat plaatsing van zonnepanelen op daartoe geschikte daken (wat betreft hellingshoek en positie naar het zuiden) leidt tot een betere benutting van de schaarse ruimte. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er bij panelen op de grond er nog ruimte tussen de panelen moet zijn om schaduw te voorkomen en om er bij te kunnen komen voor onderhoud. Volgens een studie van hoogleraar Wim Sinke voldoet voor de opwekking van de hoeveelheid energie die nu wordt gebruikt, naast een paar vierkante kilometer voor accu’s, één zonnepark van 35 bij 35 kilometer. Als er alleen zonnepanelen op daken worden gelegd, in optimale richting, 25 bij 25 kilometer. Omdat in een veld er ruimte moet zitten tussen de panelen om schaduw te voorkomen en erbij te kunnen.[3]

 

Onderhoud en levensduur

Zonnepanelen zijn onderhoudsarm. Eventueel kunnen ze periodiek schoongemaakt worden om aanslag te verwijderen. Schuin liggende zonnepanelen zullen grotendeels schoonspoelen door de regen. Op platte daken worden ze schuin geïnstalleerd zodat ze schoonspoelen en een goede hoek hebben ten opzichte van de zon. Door het vuil worden daalt de opbrengst van het zonnepaneel.

 

Zonnepanelen kunnen beter schoon blijven door toepassing van nanocoating. Dit is een vuilafstotende laag, waardoor het licht in mindere mate geblokkeerd wordt door dit eventuele vuil.

 

Mechanische schade kan ontstaan door inslag van bliksem, vallende voorwerpen, hot spots of storm.

 

Leveranciers van zonnepanelen stellen dat de technische levensduur van zonnepanelen rond de 25 jaar bedraagt. Het Kiwa schat dat de helft van de zonnepanelen in de praktijk de levensduur van 20-25 niet haalt.[4] De praktische levensduur ligt volgens onderzoek dichter bij 17 jaar.[5]

Zonnepanelen aanvragen

Wilt u duurzaam wonen? En het millieu te sparen en geïnteresseerd geraakt in zonnepanelen? Kies er dan voor om contact met ons op te nemen zodat wij u verder kunnen helpen.

informatie vragen

Twijfelt u nog over de aanschaf van zonnepanelen? Wij kunnen u vrijblijvend advies geven.

terugverdientijd

Neem gerust contact met ons op zodat wij een terugverdien berekening kunnen uitvoeren.

Klik op de link hiernaast voor de actueel geldende subsidie regeling